ابعاد کیفیت محصول کیفیت واقعاً چیست ؟

ابعاد کیفیت

کیفیت واقعاً چیست ؟

در برخی موارد ، کیفیت محصول به معنای دوام آن است. برای مثال انتظار نمی رود که کفش های ورزشی پس از چند هفته استفاده سوراخ شوند. قابلیت اطمینان ، بعد مهم دیگری از کیفیت محصول است چیزی که در آگهی تبلیغاتی ( تعمیر کار تنها و بی کار ) مای تاگ می توان دید. از نظر بسیاری از مشتریان ، چند کاره گی محصول و توان آن در برآوردن نیازهای آنها ، معیار اصلی کیفیت محصول است.

در مورد برخی از محصولات ، کیفیت به معنای میزان دقت بالاست. برای مثال ، تجهیزات شنیداری دارای تکنولوژی پیشرفته ، بخش موسیقی بسیار واضح با واپیچش کمتر صدا را وعده می دهد. در محصولات صنعتی ( B2B ) ، کیفیت اساساً با سهولت استفاده ، نگهداری ، و تعمیر محصول مرتبط است. ایمنی محصول نیز بعد بسیار مهم دیگری از کیفیت است. نهایتاً این که کیفیت محصولاتی نظیر یک تابلوی نقاشی ، فیلم یا حتی لباس عروس ، با میزان لذت زیباشناختی حاصل از آنها سر و کار دارد. البته ارزیابی کیفیت زیباشناختی محصول ، شدیداً برای افراد مختلف متفاوت است.

X